Vergi dövrünün dəqiqləşdirilməsi

“Vergi dövrünün dəqiqləşdirilməsi” mövzunu Business Service Centre şirkətinin Maliyyə işləri üzrə Baş Müşaviri Leyla Kiçibəyova şərh edir.

Vergi ödəyiciləri tərəfindən aparılan əməliyyatların ləğv edilməsi və dəqiqləşdirilməsi haqqında oxuculara məlumat vermək istəyirəm. Hər bir sahibkarın aparılan əməliyyatlara düzəliş etmək hüququ vardır. Hər bir müəssisə öz alıcılarına öz malların göndərilən, xidmətləri göstərilən zaman elektron qaimə-faktura təqdim edilməlidir.

Elektron qaimə-faktura (EQF) təsdiq olunan zaman ƏDV ödəyiciləri üçün  vergi hesab-faktura (VHF) sistem tərəfindən təsdiq edilir. Bu əməliyyat normal olduğu halda həyata keçir. Diqqət yetirək mal (iş, xidmət) tam və ya qismən ləğv edildikdə və ya geri qaytarıldıqda,bu hallar baş verdikdə vergi tutulan dövriyyəyə təsir edir və dəqiqləşdirilməsi zərurəti yaranır. Bu zaman təqdim olunmuş EQF və VHF-na düzəliş edilməlidir. Əməliyyatların dəqiqləşdirməsi vergi məcəlləsini 163-cü maddəsinə əsasən  hesabat dövründə aparılmalıdır. Dəqiqləşdirilən məlumat cari ayın ƏDV bəyannaməsinin 3-cü hissəsində aidiyyatı üzrə sətirlərdə, yuxarıda göstərilən maddəyə əsaslanaraq məlumatlar qeyd edilməlidir və mühasibat uçotunda qanuna uyğun olaraq mühabirləşmələr edilməlidir.

Qiymətləndirmə fəaliyyəti necə tənzimlənir?
Qiymətləndirmə fəaliyyəti necə tənzimlənir?

“Business Service Centre” şirkətinin maliyyə və mühasibatlıq işləri üzrə layihə...

Fərdi sahibkar şəxsi istehlak məqsədilə cəlb etdiyi vəsaitləri necə rəsmiləşdirməlidir?
Fərdi sahibkar şəxsi istehlak məqsədilə cəlb etdiyi vəsaitləri necə rəsmiləşdirməlidir?

Business Service Centre” şirkətinin maliyyə və mühasibat işləri üzrə layihə rəhb...

Vergilər və sosial ödənişlər üzrə borcların silinməsi hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir?
Vergilər və sosial ödənişlər üzrə borcların silinməsi hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir?

“Business Service Centre” şirkətinin maliyyə və mühasibatlıq işləri üzrə 2-ci də...