BSC - Business Service Centre 1997-ci ildən sizinlə

İnsan Resursları sisteminin təftişi

İnsan Resursları prosesinin  təftişinə  ehtiyac nə vaxt yaranır?

- Şirkətin kadr potensialının obyektiv qiymətləndirilməsinə ehtiyac yarandığı halda;

- Rəhbərlik səviyyəsində dəyişiklik baş verdiyi halda;

- Heyətin idarə olunması üzrə mövcud sistemin analizi və ekspert  qiymətləndirilməsinə ehtiyac yarandığı halda;

- Mövcud kadr prosesləri və şirkətin məqsədləri arasındakı fikir ayrılıqlarının müəyyən edilməsi üçün;

- Heyətin idarə olunması sahəsində şirkətin effektiv fəaliyyətinə və planlarının həyata keçirilməsinə maneçilik törədən əsas problemlər müəyyən edildiyi zaman;

- Heyətin idarə olunmasının sənəd təminatı üzrə sistemin şirkətin istehsalat-iqtisadi fəaliyyətinin tapşırıq və tələbatlarına uyğunluğu müəyyən edildiyi zaman;

- Şirkət rəhbərliyi üçün işçi heyətinin idarə olunması sisteminin optimallaşdırılması üzrə tövsiyələr və təkliflər hazırlandığı zaman;

- Ştat cədvəli “şişdirilmiş”, vəzifələrin sayı həddindən çox olduqda və bu qədər işçi heyətinə ehtiyac olmadıqda;

- Şirkətə yatırım etməklə bağlı məsələ həll edildiyi zaman;

- Bazara yeni məhsul və ya xidmət buraxıldığı zaman;

- İstehsal genişləndirildiyi zaman;

- Törəmə şirkətlər mərkəzləşdirilmiş Holdinqə konsolidasiya edildiyi zaman;

- Filialların və ya bölmələrin idarəetmə effektivliyinin artırılması ehtiyacı yarandığı zaman;

 

Təftişin  həyata keçirilməsi metodları:

- İşçi heyəti ilə bağlı əmr və sərəncamların, sənədlərin, daxili normativ aktların analizi;

- Bölmə rəhbərləri ilə anket sorğusunun keçirilməsi (kadr işinin prioritetli istiqamətləri);

- SWOT analiz;

- Bölmə rəhbərləri ilə kadr işi, heyətin idarə olunması, kadr bölməsinin problemləri, çətinlikləri, işinin qiymətləndirilməsi məsələləri üzrə müsahibə;

- Kadr xidməti əməkdaşları ilə müsahibə və işilərin onlarla birgə həyata keçirilməsi;

- Ekspertlər tərəfindən qiymətləndirmə metodu;

- Qrup şəklində müzakirələr və layihələndirmə;

- Kontent analiz;

- Müşahidə.


Təftişin  nəticəsi:
Təftişin  həyata keçirilməsi nəticələri əsasında hesabat hazırlanır. Hesabatda təhlil olunan hər bir sahə  üzrə heyətin idarə olunması sisteminin ekspert qiymətləndirməsi və optimallaşdırılması üzrə tövsiyələr verilir.

Pulsuz konsultasiyadan yararlanın

Digər xidmətlərimiz

Müqavilə hüququ üzrə xidmətlər

- Alqı-satqı, mal göndərmə, podrat, tapşırıq, daşıma, brokerlik, borc, icarə, əmlak kirayəsi, saxlama, komissiya, mövcud borcun etirafı haqqında, ticarət nüm...

Korporativ hüququ üzrə xidmətlər

- Yerli və xarici investisiyalı hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi; - Hüquqi şəxslərin yenidən təşkili ilə bağlı ...

Miqrasiya hüququ üzrə xidmətlər

- Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına gediş-gəlişi ilə bağlı qadağalar və məhdudiyyət əsasların fərdi qaydada araşdırılma...

Vergi və maliyyə hüququ üzrə xidmətlər

- Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan hüquqi şəxslərə rezidentlik sertifikatının alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi (DTA-01); - Xarici dövlətdə ...

Əqli mülkiyyət hüququ üzrə xidmətlər

- Əmtəə nişanı, patent, müəlliflik hüququn və s. dövlət qeydiyyatına alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi; - Məsləhət xidmətləri.

Əmək hüququ üzrə xidmətlər

- Yerli və xarici investisiyalı şirkətlərə əmək qanunvericiliyi üzrə yaranmış sorğularla əlaqədar hüquqi məsləhətlərin verilməsi; - Müştərilərin qanuni ma...

Gömrük hüququ üzrə xidmətlər

- Gömrük hüququ sahəsində yaranan hüquqi münasibətləri ilə bağlı xidmətlərin və müvafiq dəstəyin, o cümlədən məsləhət xidmətlərin göstərilməsi.

Mübahisələrin həllində hüquqi xidmətlər

- Ərizə və şikayətlərin, o cümlədən pretenziya məktublarının tərtib edilməsi; - Mediasiya proseslərində müştərilərin qanuni maraqlarının müdafıəsi və hüqu...

İşçi seçimi xidmətləri

1. Recruitment Recruitment & Selection orta səviyyəli menecerlərin və inzibati heyətin seçilməsi. 2. Executive Search Executive Search ("birbaşa", "...

Performans dəyərləndirmə sisteminin qurulması

Şirkət bölmələrinin heyətinin qiymətləndirilməsi üzrə effektiv sistemin tərtib etdirilməsi üçün məqsəd və vəzifələrin təyin edilməsi. Qiymətləndirmənin əs...

Motivasiya və Mükafatlandırma sisteminin qurulması

Həvəsləndirmə sisteminin tərtib və tətbiq edilməsi bir sıra ardıcıl mərhələdən ibarətdir: 1. Tərtib edilmiş balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi əsasınd...

Kadr sənədləşməsinin aparılması

- İşə qəbul edilən işçinin əmək müqaviləsinin tərtib edilməsi üçün lazımi sənədlərin yığılması və əmək müqaviləsinin bağlanılması (elektron qeydiyyatdan keçi...

Müqavilə hüququ üzrə xidmətlər

- Alqı-satqı, mal göndərmə, podrat, tapşırıq, daşıma, brokerlik, borc, icarə, əmlak kirayəsi, saxlama, komissiya, mövcud borcun etirafı haqqında, ticarət nüm...

Korporativ hüququ üzrə xidmətlər

- Yerli və xarici investisiyalı hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi; - Hüquqi şəxslərin yenidən təşkili ilə bağlı ...

Miqrasiya hüququ üzrə xidmətlər

- Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına gediş-gəlişi ilə bağlı qadağalar və məhdudiyyət əsasların fərdi qaydada araşdırılma...

Vergi və maliyyə hüququ üzrə xidmətlər

- Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan hüquqi şəxslərə rezidentlik sertifikatının alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi (DTA-01); - Xarici dövlətdə ...

Əqli mülkiyyət hüququ üzrə xidmətlər

- Əmtəə nişanı, patent, müəlliflik hüququn və s. dövlət qeydiyyatına alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi; - Məsləhət xidmətləri.

Əmək hüququ üzrə xidmətlər

- Yerli və xarici investisiyalı şirkətlərə əmək qanunvericiliyi üzrə yaranmış sorğularla əlaqədar hüquqi məsləhətlərin verilməsi; - Müştərilərin qanuni ma...

Gömrük hüququ üzrə xidmətlər

- Gömrük hüququ sahəsində yaranan hüquqi münasibətləri ilə bağlı xidmətlərin və müvafiq dəstəyin, o cümlədən məsləhət xidmətlərin göstərilməsi.

Mübahisələrin həllində hüquqi xidmətlər

- Ərizə və şikayətlərin, o cümlədən pretenziya məktublarının tərtib edilməsi; - Mediasiya proseslərində müştərilərin qanuni maraqlarının müdafıəsi və hüqu...

İşçi seçimi xidmətləri

1. Recruitment Recruitment & Selection orta səviyyəli menecerlərin və inzibati heyətin seçilməsi. 2. Executive Search Executive Search ("birbaşa", "...

Performans dəyərləndirmə sisteminin qurulması

Şirkət bölmələrinin heyətinin qiymətləndirilməsi üzrə effektiv sistemin tərtib etdirilməsi üçün məqsəd və vəzifələrin təyin edilməsi. Qiymətləndirmənin əs...

Motivasiya və Mükafatlandırma sisteminin qurulması

Həvəsləndirmə sisteminin tərtib və tətbiq edilməsi bir sıra ardıcıl mərhələdən ibarətdir: 1. Tərtib edilmiş balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi əsasınd...

Kadr sənədləşməsinin aparılması

- İşə qəbul edilən işçinin əmək müqaviləsinin tərtib edilməsi üçün lazımi sənədlərin yığılması və əmək müqaviləsinin bağlanılması (elektron qeydiyyatdan keçi...