BSC - Business Service Centre 1997-ci ildən sizinlə

İşçi seçimi xidmətləri

1. Recruitment

Recruitment & Selection orta səviyyəli menecerlərin və inzibati heyətin seçilməsi.

2. Executive Search

Executive Search ("birbaşa", "məqsədli" və ya "məqsədyönlü" axtarış) reklam elanlarının yerləşdirilməsi yolu ilə diqqətlərinin cəlb edilməsi mümkün olmayan ən yaxşı mütəxəssislərin, biznes, biznes texnologiyaları daşıyıcısı olan, hazırda işlədikləri yerdə dəyəri bilinən və, bu səbəblə, yeni işin axtarılmasında marağı olmayan mütəxəssislərin axtarışı üzrə mürəkkəb və uzunmüddətli metoddur.

3. Headhunting

Headhunting yeni iş axtarışında olmayan lazımı eksklüziv yüksək peşəkarlığa malik mütəxəssislərin, yüksək səviyyəli rəhbərlərin "dəqiqliklə" tapılması qabiliyyətidir.

Şirkətin biznesinə həlledici təsir göstərən, inkişaf strategiyasını müəyyən etmək və onu həyata keçirmək qabiliyyətində olan namizədlərin seçilməsi üzrə layihənin həyata keçirilməsinin zəruri olduğu hallarda bu texnologiya tətbiq olunur.

 

Heyətin məqsədli axtarışı prosesinin mərhələləri

Təcrübə onu göstərir ki, hər bir Executive Search layihəsi həmişə unikal olur, yəni bir layihə mütləq digərindən fərqli olur. Buna görə, zəruri peşə bilikləri, praktiki bacarıqlar və şəxsi keyfiyyətlər dəstinə sahib perspektivli namizədlərin əsas idarəetmə vəzifələrinə cəlb edilməsi müştərinin təşkilati xüsusiyyətləri və bazardakı rəqabət vəziyyəti ilə bağlı hər konkret halda axtarış strategiyasının və metodikasının tərtib edilməsini tələb edir. Hər bir sifarişin yerinə yetirilməsi üçün layihə rəhbərindən, konsultantlardan və reseçerlərdən ibarət layihə komandası yaradılır.

İşçi seçimi texnologiyamız 7 əsas mərhələdən ibarətdir:

Mərhələ 1. Axtarış üzrə tapşırığın yaradılması: vəzifənin təsviri.

- İdeal namizədin profili yaradılarkən bir çox amillər, məsələn, bazarda mövcud vəziyyət, analoji vəzifələrdə mövcud kompensasiya səviyyəsi nəzərə alınır, həmçinin, namizədin müvəffəqiyyət qazanması üçün lazım olan ixtisas, təcrübə, şəxsi xüsusiyyətlər və peşə bacarıqları səviyyəsi müəyyən edilir.

- Müştərinin təşkilatında qəbul edilmiş təşkilati strukturun, korporativ mədəniyyətin, strategiyanın, idarəetmə məqsədləri və prinsiplərinin başa düşülməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məhz buna görə, konsultantlar, vəzifənin dəqiq təsvirinin hazırlanması və axtarış strategiyasının tərtib edilməsi üçün müştəri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə çalışırlar.

- Axtarış üzrə tapşırığın ətraflı şəkildə işlənməsi və düzgün formalaşdırılması konkret halda yeganə həll kimi qəbul edilə biləcək həmin namizədin axtarışı və seçilməsi üzrə prosesinin hər mərhələsində müvəffəqiyyətin yarısıdır.

 

Mərhələ 2. Axtarış sahəsinin müəyyən edilməsi.

- Bütün meyarları müəyyən etdikdən və axtarış parametrlərini təyin etdikdən sonra, konsultantlar, ilk növbədə, biznesin potensial namizədlərin müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərə biləcəyi sahə seqmentlərini müəyyən edirlər. Daha sonra onlar, sahə üzrə hədəf seqmentləri daxilində dayaq nöqtələrini maksimal dəqiqliklə göstərərək, axtarış istiqamətlərinin "fokuslanmasını" həyata keçirirlər.

 

Mərhələ 3. Axtarış: perspektivli namizədlərin müəyyən edilməsi.

- Konsultantlar, bazarı diqqətlə araşdıraraq, sahə üzrə geniş şəxsi və biznes əlaqələrinin, əvvəllər toplanmış təcrübənin, lazım olan namizədlərin bazardakı vəziyyəti haqqında məlumatların toplanması və təhlili üzrə müvəffəqiyyətlə sınaqdan keçirilmiş xüsusi metodikaların, internet resurslarının, habelə, profil sahələrin ekspertlərindən əldə olunan məlumatların daxil edildiyi ən geniş resurs arsenalından istifadə edirlər.

- Bizim axtarış texnologiyalarımız bazarda fəaliyyət göstərən bütün potensial namizədləri müəyyən etməyə imkan verir.

 

Mərhələ 4. Namizədlərin qiymətləndirilməsi.

- Perspektivli namizədlərin qiymətləndirilməsi zamanı namizədin vəzifəsinin müxtəlif səviyyələri üzrə əldə edilmiş metodikalar və əmək fəaliyyətlərində namizədlərin müvəffəqiyyət və nailiyyətlərini səciyyələndirən sahə standartları istifadə olunur. Bunun üçün konsultantlar peşəkar bacarıqları, baza biliklərini, praktik təcrübəni və karyera nailiyyətlərini müəyyən edərək, dərin müsahibələr həyata keçirirlər. Bundan əlavə, tərcümeyi-haldan faktlar, namizədlərin bazardakı peşə nüfuzu müəyyən edilir, həvəsləndirici amillər, mövcud kompensasiya səviyyəsi və strukturu ortaya çıxarılır.

 

Mərhələ 5. Yekun siyahı: namizədin seçilməsi.

- Namizəd haqqında, peşə təcrübəsinin təsvirinin, güclü və zəif cəhətlərin, idarəetmə bacarıqlarının və şəxsi xüsusiyyətlərin qiymətləndirilməsinin daxil edildiyi, ətraflı obyektiv hesabatın hazırlanması müştəriyə namizəd axtarışı sahəsini daraltmağa imkan verir. Daha sonra, namizədi müvəffəqiyyətlə seçmək üçün konsultantlar müştərinin namizədlərlə görüşməsini təşkil edir, tərəflər arasında konstruktiv dialoqun keçirilməsini təmin edir, son namizədlərin müqayisəli analizini aparmağa kömək edirlər.

 

Mərhələ 6. Yekun danışıqlar: namizədə iş təklifi.

- Namizəd haqqında tövsiyələrin toplanması müştəriyə ən uyğun namizədin xeyrinə yekun seçim etməyə və onun tərcümeyi-halından real faktları, karyera nailiyyətlərini və gələcək inkişafının mümkün istiqamətlərini müəyyən etməyə imkan verir. Seçilmiş namizədin keçid şərtləri və müddəti də elə həmin mərhələdə razılaşdırılır.

- Konsultantlar namizədin kompensasiya səviyyəsinin müəyyən edilməsi üzrə effektiv danışıqlar aparır və, zərurət yarandıqda, müştəriyə əmək müqaviləsinin tərtib edilməsində, habelə, müştəri ilə namizəd arasında yekun danışıqlar zamanı yarana biləcək istənilən məsələlərin həllində yardım göstərirlər.

 

Mərhələ 7. Gələcək müşayiət.

- Namizədin müştəri şirkətinə müvəffəqiyyətlə inteqrasiya etməsi üçün konsultantlar, həm müştəri, həm də işə qəbul edilmiş namizədlə müntəzəm şəkildə əlaqə saxlayaraq, etibarlı rəyin formalaşmasını təmin edirlər.

Pulsuz konsultasiyadan yararlanın

Digər xidmətlərimiz

Müqavilə hüququ üzrə xidmətlər

- Alqı-satqı, mal göndərmə, podrat, tapşırıq, daşıma, brokerlik, borc, icarə, əmlak kirayəsi, saxlama, komissiya, mövcud borcun etirafı haqqında, ticarət nüm...

Korporativ hüququ üzrə xidmətlər

- Yerli və xarici investisiyalı hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi; - Hüquqi şəxslərin yenidən təşkili ilə bağlı ...

Miqrasiya hüququ üzrə xidmətlər

- Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına gediş-gəlişi ilə bağlı qadağalar və məhdudiyyət əsasların fərdi qaydada araşdırılma...

Vergi və maliyyə hüququ üzrə xidmətlər

- Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan hüquqi şəxslərə rezidentlik sertifikatının alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi (DTA-01); - Xarici dövlətdə ...

Əqli mülkiyyət hüququ üzrə xidmətlər

- Əmtəə nişanı, patent, müəlliflik hüququn və s. dövlət qeydiyyatına alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi; - Məsləhət xidmətləri.

Əmək hüququ üzrə xidmətlər

- Yerli və xarici investisiyalı şirkətlərə əmək qanunvericiliyi üzrə yaranmış sorğularla əlaqədar hüquqi məsləhətlərin verilməsi; - Müştərilərin qanuni ma...

Gömrük hüququ üzrə xidmətlər

- Gömrük hüququ sahəsində yaranan hüquqi münasibətləri ilə bağlı xidmətlərin və müvafiq dəstəyin, o cümlədən məsləhət xidmətlərin göstərilməsi.

Mübahisələrin həllində hüquqi xidmətlər

- Ərizə və şikayətlərin, o cümlədən pretenziya məktublarının tərtib edilməsi; - Mediasiya proseslərində müştərilərin qanuni maraqlarının müdafıəsi və hüqu...

Performans dəyərləndirmə sisteminin qurulması

Şirkət bölmələrinin heyətinin qiymətləndirilməsi üzrə effektiv sistemin tərtib etdirilməsi üçün məqsəd və vəzifələrin təyin edilməsi. Qiymətləndirmənin əs...

Motivasiya və Mükafatlandırma sisteminin qurulması

Həvəsləndirmə sisteminin tərtib və tətbiq edilməsi bir sıra ardıcıl mərhələdən ibarətdir: 1. Tərtib edilmiş balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi əsasınd...

İnsan Resursları sisteminin təftişi

İnsan Resursları prosesinin  təftişinə  ehtiyac nə vaxt yaranır? - Şirkətin kadr potensialının obyektiv qiymətləndirilməsinə ehtiyac yarandığı halda; -...

Kadr sənədləşməsinin aparılması

- İşə qəbul edilən işçinin əmək müqaviləsinin tərtib edilməsi üçün lazımi sənədlərin yığılması və əmək müqaviləsinin bağlanılması (elektron qeydiyyatdan keçi...

Müqavilə hüququ üzrə xidmətlər

- Alqı-satqı, mal göndərmə, podrat, tapşırıq, daşıma, brokerlik, borc, icarə, əmlak kirayəsi, saxlama, komissiya, mövcud borcun etirafı haqqında, ticarət nüm...

Korporativ hüququ üzrə xidmətlər

- Yerli və xarici investisiyalı hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi; - Hüquqi şəxslərin yenidən təşkili ilə bağlı ...

Miqrasiya hüququ üzrə xidmətlər

- Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına gediş-gəlişi ilə bağlı qadağalar və məhdudiyyət əsasların fərdi qaydada araşdırılma...

Vergi və maliyyə hüququ üzrə xidmətlər

- Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan hüquqi şəxslərə rezidentlik sertifikatının alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi (DTA-01); - Xarici dövlətdə ...

Əqli mülkiyyət hüququ üzrə xidmətlər

- Əmtəə nişanı, patent, müəlliflik hüququn və s. dövlət qeydiyyatına alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi; - Məsləhət xidmətləri.

Əmək hüququ üzrə xidmətlər

- Yerli və xarici investisiyalı şirkətlərə əmək qanunvericiliyi üzrə yaranmış sorğularla əlaqədar hüquqi məsləhətlərin verilməsi; - Müştərilərin qanuni ma...

Gömrük hüququ üzrə xidmətlər

- Gömrük hüququ sahəsində yaranan hüquqi münasibətləri ilə bağlı xidmətlərin və müvafiq dəstəyin, o cümlədən məsləhət xidmətlərin göstərilməsi.

Mübahisələrin həllində hüquqi xidmətlər

- Ərizə və şikayətlərin, o cümlədən pretenziya məktublarının tərtib edilməsi; - Mediasiya proseslərində müştərilərin qanuni maraqlarının müdafıəsi və hüqu...

Performans dəyərləndirmə sisteminin qurulması

Şirkət bölmələrinin heyətinin qiymətləndirilməsi üzrə effektiv sistemin tərtib etdirilməsi üçün məqsəd və vəzifələrin təyin edilməsi. Qiymətləndirmənin əs...

Motivasiya və Mükafatlandırma sisteminin qurulması

Həvəsləndirmə sisteminin tərtib və tətbiq edilməsi bir sıra ardıcıl mərhələdən ibarətdir: 1. Tərtib edilmiş balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi əsasınd...

İnsan Resursları sisteminin təftişi

İnsan Resursları prosesinin  təftişinə  ehtiyac nə vaxt yaranır? - Şirkətin kadr potensialının obyektiv qiymətləndirilməsinə ehtiyac yarandığı halda; -...

Kadr sənədləşməsinin aparılması

- İşə qəbul edilən işçinin əmək müqaviləsinin tərtib edilməsi üçün lazımi sənədlərin yığılması və əmək müqaviləsinin bağlanılması (elektron qeydiyyatdan keçi...