BSC - Business Service Centre 1997-ci ildən sizinlə

Performans dəyərləndirmə sisteminin qurulması

Şirkət bölmələrinin heyətinin qiymətləndirilməsi üzrə effektiv sistemin tərtib etdirilməsi üçün məqsəd və vəzifələrin təyin edilməsi.

Qiymətləndirmənin əsas məqsədləri:

- Heyətin seçilməsi və işə qəbulu zamanı vakant vəzifə üzrə namizədlər arasından peşəkarləq səviyyəsinə görə daha uyğun olanların seçilməsi;
- Kadr ehtiyatının formalaşdırılması, əməkdaşların rəhbər vəzifələrə təyin edilməsi;
- Əməkdaşın tutduğu vəzifəyə uyğunluğu haqqında qərarın qəbul edilməsi;
- İşçilərin təlim və inkişafı, inkişaf planının hazırlanması;
- İşçilərin performans dəyərləndiriləsi və qiymətləndirilməsi.

Qiymətləndirmə məqsədi şirkətin qarşısında duran hədəflərdən birbaşa asılıdır.
Qiymətləndirmə meyarlarının hazırlanması. Hər bir məqsəd üçün xüsusi meyarlar və xüsusi qiymətləndirmə prosedurları hazırlanır. Qiymətləndirmə meyarları hazırlandığı zaman konkret təşkilatın və ya onun ayrıca bölməsinin təşkilati strukturunun diaqnostikası (aktual vəziyyətin analizi) tətbiq edilir.


Qiymətləndirmə texnologiyaları və metodları

I. Attestasiya
Attestasiyaya aşağıdakılar daxildir:

- Əməkdaşların məhsuldarlığının və onların şəxsi- işgüzar keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi;
- Vəzifə təlimatları çərçivəsində tapşırıqların həll edilməsi zamanı effektivliyin, habelə, birbaşa rəhbərlərin həyata keçirdikləri yeni və normadan artıq tapşırıqların qiymətləndirilməsi;

Təyinatı:
> Əməkdaşın fəaliyyətinin uğurlu olub-olmadığının müntəzəm qaydada qiymətləndirilməsi üçün;
> Həvəsləndirici və sanksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün;
> İşçilər arasında vəzifələ bölğüsünün operativ şəkildə yenidən aparılması üçün əsas;
> Kadr ehtiyatının formalaşdırılması;
> Əməkdaşların təlim və inkişaf planının tərtib edilməsi üçün;
> Əməkdaşların karyerasının planlaşdırılması;
> Elastik əmək haqqı sistemlərinin tətbiq edilməsi üçün (əmək haqqı sistemində dəyişikliklərin edilməsi);


II. Assessment texnologiyası
Xüsusi kompleks texnologiyası, təşkilatın əməkdaşı haqqında maksimal dərəcədə tam və dəqiq məlumatı əldə etməyə imkan verir.

Attestasiyaya aşağıdakılar daxildir:
- Sınaqdan keçirilənlərin kollektiv (rəhbərlər, həmkarlar, tabeçilikdə olanlar) tərəfindən qiymətləndirilməsi;

- Assessment centre;

Təyinatı:
> Əməkdaşların rəhbər vəzifələrə təyin edilməsi;
> Kadr ehtiyatının formalaşdırılması;
> Rəhbər səviyyəsində olanların attestasiyası;
> Üfüqü rotasiya və əməkdaşların yeni şəraitdə işləmək, yeni funksiyaları yerinə yetirmək imkanlarının, əməkdaşların inkişaf potensialının müəyyən edilməsi;

 
III. Qısaldılmış assessment növləri (qiymətləndirmə prosedurları)

Aşağıdakılar daxildir:

- Sınaqların keçirilməsi;
- Fərdi müsahibə;
- Dairəvi analiz elementləri (rəhbərlik, həmkarlar tərəfindən qiymətləndirmə);

Təyinatı:
> Çoxlu sayda əməkdaşların işə qəbulu (məsələn, yeni bölmə yaradıldığı zaman);
> Ştat ixtisarının həyata keçirilməsi;
>Çoxlu sayda sıravi əməkdaşlar üçün planlı attestasiyaların həyata keçirilməsi.

Peşə səriştəliyi profillərinin hazırlanması
Şirkətimiz sizə əsas daxili normativ sənədləri: şirkətin vəzifədə olan əməkdaşın peşə səriştəliyinə qarşı tələbləri müəyyən edən korporativ peşəkar standartları yaratmağa kömək edəcək.
Peşə standartları heyətin attestasiyası və sertifikatlaşdırılması prosedurlarının həyata keçirilməsi zamanı ixtisaslaşma səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün tələblərin siyahısının daxil olduğu normativ sənədlərdir.

Pulsuz konsultasiyadan yararlanın

Digər xidmətlərimiz

Müqavilə hüququ üzrə xidmətlər

- Alqı-satqı, mal göndərmə, podrat, tapşırıq, daşıma, brokerlik, borc, icarə, əmlak kirayəsi, saxlama, komissiya, mövcud borcun etirafı haqqında, ticarət nüm...

Korporativ hüququ üzrə xidmətlər

- Yerli və xarici investisiyalı hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi; - Hüquqi şəxslərin yenidən təşkili ilə bağlı ...

Miqrasiya hüququ üzrə xidmətlər

- Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına gediş-gəlişi ilə bağlı qadağalar və məhdudiyyət əsasların fərdi qaydada araşdırılma...

Vergi və maliyyə hüququ üzrə xidmətlər

- Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan hüquqi şəxslərə rezidentlik sertifikatının alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi (DTA-01); - Xarici dövlətdə ...

Əqli mülkiyyət hüququ üzrə xidmətlər

- Əmtəə nişanı, patent, müəlliflik hüququn və s. dövlət qeydiyyatına alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi; - Məsləhət xidmətləri.

Əmək hüququ üzrə xidmətlər

- Yerli və xarici investisiyalı şirkətlərə əmək qanunvericiliyi üzrə yaranmış sorğularla əlaqədar hüquqi məsləhətlərin verilməsi; - Müştərilərin qanuni ma...

Gömrük hüququ üzrə xidmətlər

- Gömrük hüququ sahəsində yaranan hüquqi münasibətləri ilə bağlı xidmətlərin və müvafiq dəstəyin, o cümlədən məsləhət xidmətlərin göstərilməsi.

Mübahisələrin həllində hüquqi xidmətlər

- Ərizə və şikayətlərin, o cümlədən pretenziya məktublarının tərtib edilməsi; - Mediasiya proseslərində müştərilərin qanuni maraqlarının müdafıəsi və hüqu...

İşçi seçimi xidmətləri

1. Recruitment Recruitment & Selection orta səviyyəli menecerlərin və inzibati heyətin seçilməsi. 2. Executive Search Executive Search ("birbaşa", "...

Motivasiya və Mükafatlandırma sisteminin qurulması

Həvəsləndirmə sisteminin tərtib və tətbiq edilməsi bir sıra ardıcıl mərhələdən ibarətdir: 1. Tərtib edilmiş balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi əsasınd...

İnsan Resursları sisteminin təftişi

İnsan Resursları prosesinin  təftişinə  ehtiyac nə vaxt yaranır? - Şirkətin kadr potensialının obyektiv qiymətləndirilməsinə ehtiyac yarandığı halda; -...

Kadr sənədləşməsinin aparılması

- İşə qəbul edilən işçinin əmək müqaviləsinin tərtib edilməsi üçün lazımi sənədlərin yığılması və əmək müqaviləsinin bağlanılması (elektron qeydiyyatdan keçi...

Müqavilə hüququ üzrə xidmətlər

- Alqı-satqı, mal göndərmə, podrat, tapşırıq, daşıma, brokerlik, borc, icarə, əmlak kirayəsi, saxlama, komissiya, mövcud borcun etirafı haqqında, ticarət nüm...

Korporativ hüququ üzrə xidmətlər

- Yerli və xarici investisiyalı hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi; - Hüquqi şəxslərin yenidən təşkili ilə bağlı ...

Miqrasiya hüququ üzrə xidmətlər

- Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına gediş-gəlişi ilə bağlı qadağalar və məhdudiyyət əsasların fərdi qaydada araşdırılma...

Vergi və maliyyə hüququ üzrə xidmətlər

- Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan hüquqi şəxslərə rezidentlik sertifikatının alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi (DTA-01); - Xarici dövlətdə ...

Əqli mülkiyyət hüququ üzrə xidmətlər

- Əmtəə nişanı, patent, müəlliflik hüququn və s. dövlət qeydiyyatına alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi; - Məsləhət xidmətləri.

Əmək hüququ üzrə xidmətlər

- Yerli və xarici investisiyalı şirkətlərə əmək qanunvericiliyi üzrə yaranmış sorğularla əlaqədar hüquqi məsləhətlərin verilməsi; - Müştərilərin qanuni ma...

Gömrük hüququ üzrə xidmətlər

- Gömrük hüququ sahəsində yaranan hüquqi münasibətləri ilə bağlı xidmətlərin və müvafiq dəstəyin, o cümlədən məsləhət xidmətlərin göstərilməsi.

Mübahisələrin həllində hüquqi xidmətlər

- Ərizə və şikayətlərin, o cümlədən pretenziya məktublarının tərtib edilməsi; - Mediasiya proseslərində müştərilərin qanuni maraqlarının müdafıəsi və hüqu...

İşçi seçimi xidmətləri

1. Recruitment Recruitment & Selection orta səviyyəli menecerlərin və inzibati heyətin seçilməsi. 2. Executive Search Executive Search ("birbaşa", "...

Motivasiya və Mükafatlandırma sisteminin qurulması

Həvəsləndirmə sisteminin tərtib və tətbiq edilməsi bir sıra ardıcıl mərhələdən ibarətdir: 1. Tərtib edilmiş balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi əsasınd...

İnsan Resursları sisteminin təftişi

İnsan Resursları prosesinin  təftişinə  ehtiyac nə vaxt yaranır? - Şirkətin kadr potensialının obyektiv qiymətləndirilməsinə ehtiyac yarandığı halda; -...

Kadr sənədləşməsinin aparılması

- İşə qəbul edilən işçinin əmək müqaviləsinin tərtib edilməsi üçün lazımi sənədlərin yığılması və əmək müqaviləsinin bağlanılması (elektron qeydiyyatdan keçi...